Katoen in conversie KARIBAN

Katoen ‘in conversie’: positieve verandering

Waarom omschakelen naar katoen? 

KARIBAN BRANDS verbindt zich tot het gebruik van katoen ‘in conversie’ door een compleet en duurzaam programma voor steun aan de telers uit te werken. Zo krijgen ze hulp in de geleidelijke omschakeling van conventioneel katoen naar biologisch katoen.

Vandaag is slechts 1% van de wereldwijde katoenproductie biologisch.

Er is een grote vraag naar katoen, een grondstof die ook nog eens een sterke prijsstijging doormaakte. De teelt van katoen ‘in conversie’ is dan ook een doeltreffende strategie om de wereldwijde toelevering van biologisch katoen geleidelijk op te voeren en zo bij te dragen tot een groenere planeet.

3 JAAR Zolang duurt het voor grond waarop conventioneel katoen wordt geteeld geen spoor van pesticiden meer bevat en zich herstelt.

Vanaf dag één van dit transitieprogramma volgt de productie nauwgezet de normen die de biologische sector oplegt.

Van conventioneel katoen naar biologisch katoen.

KARIBAN : IC2-katoen met GOTS-label

Het merk Kariban besloot de letters ‘IC’ aan zijn referenties toe te voegen, zodat de artikelen ‘In Conversie’ makkelijk herkenbaar zijn.
Met het oog op steeds groenere collecties wil Kariban dat alle IC-referenties het certificaat GOTS-in-conversion (Global Organic Cotton Standard) verkrijgen.

De verschillende stappen in deze biologische transitie
Katoenteelt zonder chemische producten

Het GOTS-label

In de textielwereld is GOTS het strengste en belangrijkste label, omdat het een optimale kwaliteit en traceerbaarheid garandeert.
Dankzij dit label kan wereldwijd biologisch textiel worden verkocht.

Ecocert – de organisatie die dit GOTS-label aflevert – begeleidt, omkadert en controleert nauwgezet alle
spelers in de textielsector die dit waardevolle label willen verkrijgen of behouden.

Als wereldwijde specialist in de certificering van duurzame praktijken ziet ze toe op de naleving van de volgende punten:

- Katoenteelt zonder chemische producten (dus zonder pesticiden, insecticiden en meststoffen) en zonder ggo’s.

- Een redelijk en gecontroleerd waterbeheer voor de irrigatie van de velden in de landbouwzones of tijdens periodes van droogte, waarbij menselijke irrigatie nodig is.

- Een gegarandeerde naleving van de sociale werkomstandigheden, op basis van de principes van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) van de VN (Verenigde Naties).

- De garantie dat alle afgewerkte producten in alle productiefasen werden gemaakt zonder producten die giftig zijn voor het milieu, voor de arbeiders en voor de gebruikers.

- Het GOTS-label is het enige label dat gecertificeerde merken tijdens controles vraagt naar laboverslagen die bewijzen dat er geen sporen van ggo’s in het DNA van het gebruikte katoen zit, en evenmin sporen van pesticiden en andere toxische chemische producten.
Deze tests zijn vervelend en duur, maar het is ook de enige manier om te garanderen dat het katoen natuurlijk en onschadelijk is.

Op naar een meer biologische productie, voor een mooiere toekomst

De verschillen tussen conventioneel katoen en biologisch katoen in een notendop:

KATOEN

BIOLOGISCH KATOEN

Hoog waterverbruik
Aanslag op het grondwater, met uitputting tot gevolg.
Laag waterverbruik
Natuurlijke rijkdom van de bodem, die water zo beter vasthoudt.
Intensieve teelt die nefast is voor de natuur
Gebruik van insecticiden, pesticiden en ggo’s. Intensieve monocultuur.
Geïntegreerde en milieuvriendelijke teelt
Geen pesticiden, natuurlijke meststoffen, bescherming van de biodiversiteit en gewassenrotatie om bodemverarming te voorkomen.
Chemische producten
Gebruik van zware metalen en chloor voor het behandelen, bleken en verven van het textiel.
Geen giftige stoffen
Onschadelijke stoffen.
Werkomstandigheden
Geen bescherming van de arbeiders.
Werkomstandigheden
Een eerlijk loon en bescherming van de arbeiders en hun gezin.

Dankzij de keuze voor IC-artikelen kan Kariban een voorsprong nemen en zich aanpassen aan veranderende consumptiegewoonten, zonder de planeet hiervoor te laten opdraaien.

De investering in biologische landbouw uit zich in financiële steun aan de producenten (want deze overgangsfase zal in het begin tot een inkomensdaling leiden), opleidingen en technische bijstand die traditionele technieken combineert met moderne, ecologische methoden.

Met dit programma draagt Kariban bij tot een beter leven voor de telers en stimuleert het merk ze te investeren in duurzame landbouw.
Deze samenwerking is onontbeerlijk om écht verandering teweeg te brengen en te verzekeren dat iedereen daar baat bij heeft.
Meer biologische katoenteelt, dat is de garantie op een mooiere, groenere toekomst en betere werkomstandigheden voor de telers.

Het programma Katoen ‘in conversie’ kadert in een globaal beleid voor duurzaam ondernemen. Deze geëngageerde conversie sluit aan op het kwaliteitsbeleid van het merk Kariban, dankzij een strenge controle van de naleving van ons lastenboek. De handhaving van de normen voor de superieure kwaliteit die klanten van het merk verwachten, is een prioriteit voor ons.

Ontwerp, design, naleving van deadlines en traceerbaarheid blijven uiteraard vaste waarden!

Kariban bij tot een beter leven voor de telers